วิว โชว์ฝีมือเหนือชั้นชนะแย่งเข็มขัดแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวต วิกหมอชิต

วิว เพชรโกศล ดัก…